Tuesday, September 18, 2012

Hojita de patchwork / Listek ze skrawków.


Una aplicación que he hecho inspirando me / experimentando con una de las técnicas del libro "The Art of Manipulating Fabric" Colette Wolff.

Ta aplikacja to eksperyment z użyciem jednej z technik przedstawionych w książce "The Art of Manipulating Fabric" Colette Wolff.

No comments:

Post a Comment